Candidate wise Expenditure Details 05-Sitamarhi

Sl. No. Name of Candidates.
01 Arjun Rai
02 Mahesh Kumar
03 Sitaram Yadav
04 Kishori Das
05 Jay Kumar Chaudhary
06 Bharat Bhushan Sahni
07 Mahendra Prasad
08 Rajeev Ranjan
09 Ram Kumar Sharma
10 Satyendra Bhandari
11 Surendra Kumar
12 Syed Abu Dojana
13 Ajay Kumar
14 Chandrika Prasad
15 Narendra Mishra
16 Mahesh Nandan Singh
17 Mohammad Faiyaz Ahmad
18 Vinod Sah
19 Sone Lal Sah

 


NIC SITAMARHI