List of Hon'ble District & Session Judge, Sitamarhi (Bihar)
 
 
Sno  

Name

From To
1   Yogeshwar Nath Bhatt 09/04/1977 23/05/1979
2   Avinash Chandra Jha 31/05/1979 17/11/1980
3   Shiv Narayan Nandquilar 24/11/1980 04/07/1981
4   Dayanand Pradhan 05/07/1981 30/06/1982
5   Rajvallabh Prasad Sinha 03/07/1982 06/04/1984
6   Ramakant Singh 21/05/1984 31/07/1986
7   Jagannath Prasad Verma 04/10/1986 08/06/1989
8   Anant Prasad Shrivastava 08/06/1989 12/03/1991
9   Rajaram Singh 22/03/1991 01/11/1992
10   Bharat Prasad Sharma 01/11/1992 09/11/1992
11   Mundrika Prasad 08/12/1992 12/05/1994
12   Deoki Nandan Prasad 03/06/1994 17/05/1996
13   Laxman Oraon 23/05/1996 23/07/1999
14   Rana Abhay Singh 03/08/1999 06/02/2003
15   Shiveshwar Narayan 17/02/2003 31/07/2003
16   Raj Narayan Prasad Singh 03/09/2003 31/12/2003
17   Abdul Naseer Khan 13/03/2004 30/04/2004
18   Dharnidhar Jha 21/05/2004 04/11/2006
19   Mohammad Khurshid Alam 25/01/2007 05/08/2008
20   Sanjay Kumar 14/08/2008  
21   Sunil Kumar Panwar    
21   Sanjay Priye